CreditsArto Noras: Cello
Antoni Wit: Conductor
Warsaw National Philharmonic Orchestra: Orchestra
Krzysztof Penderecki: Composer
Ivan Monighetti: Cello
Rafal Kwiatkowski: Cello
Richard Whitehouse: Liner Notes
Andrzej Sasin: Producer, Engineer, Editor
Aleksandra Nagòrko: Producer, Engineer, Editor
Sybille Yates: Artwork
Close