Göteborgs Musikhögskolas Kammarkör - Inbjudan (Invitation)
Gothenburg University School of Music Chamber Choir